Munkebjergskolens Observatorium

Munkebjergskolens Observatorium

Observatoriet blev opført samtidig med skolen i 1934 og blev drevet af Odense kommunale skolevæsen, indtil byrådet i budgetåret 2014 skulle finde besparelser for 150 mio. kr., og da mange bække små gør en stor å, betød det, at politikerne blev enige om at sløjfe tilskud-det til driften af Observatoriet. Den 9. april 2014 blev porten til himlen åbnet for sidste gang med kommunalt tilskud. Samme dag blev der flaget på halv stang overalt i byen.

Allerede da beslutningen om lukningen af Observatoriet blev offentliggjort i efteråret 2013, blev der fra forskellige sider udtrykt ønske om en bevarelse i regi af en privat forening. Munkebjergskolen ville naturligvis meget nødigt af med Observatoriet, en mindre læserbrevsstorm ramte medierne, og da tiden nærmede sig for den varslede lukning, strømmede gæsterne til Observatoriet for at få et sidste kig på himlen.

Alt dette betød, at der blev indkaldt til orienterende møde og stiftende generalforsamling den 18. juni 2014.   Mødet blev afholdt med så stor tilslutning, at der var grundlag for gå videre med arbejdet. Blandt de tilstedeværende blev der valgt seks til at forestå det egentlige bestyrelsesarbejde. Foreningen Munkebjergskolens Observatorium var dermed en realitet.

Den 6. december 2014 blev der afholdt et velbesøgt genåbningsarrangemet med taler, foredrag og rundvisning på Observatoriet. Det var ikke en tilfældig valgt dato, idet det denne dag var præcist 80 år siden, Observatoriet i sin tid blev åbnet for offentligheden.

Siden genåbningsarrangementet er Observatoriets tidligere funktion som både folke- og skoleobservatorium videreført. Der er åbent for offentligheden hver mandag i den mørke sæson uanset vejret, og derudover har Observatoriet indkøbt et solteleskop til opstilling på tagterrassen. Eleverne på Munkebjergskolen og alle øvrige skoleelever i Odense Kommune for dens sags skyld har herefter mulighed for at besøge Observatoriet i dagtimerne i for-bindelse med undervisningen i natur/teknik og relaterede fag for med egne øjne at se på Solen på en sikker måde.

Hvis man ønsker at støtte Munkebjergskolens Observatorium, kan man tegne sig som medlem af foreningen. På foreningens hjemmeside findes nærmere oplysninger om medlemskab og åbningstider.

Henvendelser til Munkebjergskolens Observatorium kan ske på info@munkebjergskolensobservatorium.dk