Munkebjergskolens Observatorium

Munkebjergskolens Observatorium

Munkebjergskolens Observatorium blev indviet den 6. december 1934. Driften hørte under det kommunale skolevæsen, og Observatoriet fungerede som folke- og skoleobservatorium i de næste 79½ år.

Odense Kommune skulle i budgetåret 2014 finde besparelser for 150 mio. kr., og da mange bække små gør en stor å, betød det, at politikerne blev enige om at sløjfe tilskuddet til driften af Observatoriet på Munkebjergskolen. Hvor de sparede penge for eftertiden gør gavn, står hen i det uvisse. Observatoriet lukkede derfor ved afslutningen af sæsonen 2013/14. Den 9. april 2014 blev porten til himlen åbnet for sidste gang med kommunalt tilskud. Samme dag blev der flaget på halv stang overalt i byen.

Allerede da beslutningen om lukningen af Observatoriet blev offentliggjort i efteråret 2013, blev der fra forskellige sider udtrykt ønske om en bevarelse i regi af en privat forening. Især ville Munkebjergskolen nødigt af med Observatoriet, og det betød, at der blev indkaldt til orienterende møde og stiftende generalforsamling den 18. juni 2014.

Mødet blev afholdt med så stor tilslutning, at der var grundlag for gå videre med arbejdet. Foreningen Munkebjergskolens Observatorium blev stiftet samme aften, og blandt de tilstedeværende blev der valgt seks til at forestå det egentlige bestyrelsesarbejde.

Den 6. december 2014 blev der afholdt et velbesøgt genåbningsarrangemet med taler, foredrag og rundvisning på Observatoriet. Det var ikke en tilfældig valgt dato, idet det denne dag var præcist 80 år siden, Observatoriet i sin tid blev åbnet for offentligheden.

Observatoriets genåbning.

Vi skal helt tilbage til 1609 for at finde grundlaget for Munkebjergskolens Observatorium. Dette år rettede Galileo Galilei det første primitive teleskop mod stjernerne. Astronomerne tog straks dette nyttige værktøj til sig, og knap 300 år senere var der sket enorme tekniske fremskridt, hvilket betød, at den velhavende distriktslæge og amatørastronom Maximilian Seligmann fra Middelfart i 1897 kunne stille et efter datidens forhold meget avanceret teleskop op i sit private observatorium. Teleskopet var et af Danmarks bedste og blev samme år genstand for en lille notits i det anerkendte amerikanske tidsskrift Companion to The Observatory.

Companion to The Observatory, Vol. 20, 1897, p. 463.

30 år senere blev der på grund af den aldrende læges helbred efterhånden længere og læn-gere mellem, at teleskopet var i brug. Maximilian Seligmann gav derfor i 1927 Odense Kommune et meget generøst tilbud. Kommunen kunne kvit og frit få overdraget telesko-pet. Eneste betingelse var, at der skulle opføres et observatorium på et egnet sted. Sagen trak imidlertid ud, fordi Odense Kommune først ville sikre sig, at teleskopet var noget værd, inden man begyndte på opførelsen af et observatorium. Der blev derfor rettet fore-spørgsel til flere af Danmarks førende astronomer. Det trak så længe ud, at Dr. Seligmann nåede at afgå ved døden i 1929, hvilket betød, at arvingerne måtte rykke for et svar.

Teleskopet blev efterfølgende afhentet i Middelfart og deponeret i nogle kasser på loftet over Katedralskolen. Der var bred enighed om, at det oplagte sted til observatoriet ville være i forbindelse med en skole, og til sidst faldt valget på Munkebjergskolen, der blev opført i begyndelsen af 1930’erne.

Munkebjergskolen blev indviet den 1. april 1934. På dette tidspunkt stod Observatoriet ikke helt færdigt, og først lidt mere end et halvt år senere, nærmere bestemt torsdag den 6. december 1934, fandt Observatoriets officielle indvielse sted. Inden da havde magister Carl Luplau Janssen fra Uraniaobservatoriet på Frederiksberg i København været i Oden-se for at justere kikkerten, så dens akse pegede præcist på himlens nordpol. Fyns Venstre-blad bragte et længere interview med Luplau Janssen, som samme dag også havde skrevet en kronik til avisen om, hvordan et astronomisk observatorium er indrettet.


Fyns Venstreblad, 6. december 1934.


Observatoriet på åbningsdagen i 1934. De to første observatorer
var lærerne Hjorth og Nielsen.

Teleskopet er en parallaktisk opstillet refraktor med et håndoptrukket urværk. Objektivet fra Rheinfelder og Hertel i München har en diameter på 162 mm og en brændvidde på 2400 millimeter. De oprindelige 11 okularer fra den gamle Zeissfabrik i Jena kan give teleskopet en forstørrelse på mellem 50× og 400×. Søgekikkerten har et 50 millimeters objektiv og giver en forstørrelse på 8×.

Refraktoren.
Munkebjergskolen i 1934.
Munkebjergskolen i 2017.

I dag ligger Observatoriet næsten midt i byen, der har ti gange så stor udstrækning som i 1934 med dertil hørende gadelamper og lysforurening – altså præcist de samme proble-mer, som kendes fra andre byer over en vis størrelse. Forholdene er derfor ikke længere velegnede til grundigere iagttagelse af svage objekter såsom galakser og stjernetåger, medens Månen, planeterne, dobbeltstjerner og stjernehobe aftegnes fint i teleskopet.

Heldigvis er der i de senere år kommet mere fokus på miljø og energiforbrug. Bl.a. er mange af de gamle uhensigtsmæssige gadelamper blevet udskiftet med mere miljøvenlige, hvilket har stor betydning for, hvor mørk nattehimlen ser ud, og hvor skarpt billedet bliver, når man ser på stjernerne gennem Dr. Seligmanns gamle teleskop. Samtidig er de gamle originale okularer fra Zeiss blevet udskiftet med mere moderne og publikumsven-lige, så teleskopet giver faktisk et bedre indtryk af himmellegemerne i dag, end da tele-skopet var nyt i 1897.

Munkebjergskolens Observatorium, Kuplen.

Siden genåbningsarrangementet den 6. december 2014 er Observatoriets tidligere funktion videreført. Der er åbent hver mandag i den mørke sæson uanset vejret, og der er mulighed for at aftale besøg på andre tidspunkter. Derudover har Observatoriet indkøbt et solteleskop til opstilling på tagterrassen. Eleverne på Munkebjergskolen og alle øvrige skoleelever i Odense Kommune for dens sags skyld har herefter mulighed for at besøge Observatoriet i dagtimerne i forbindelse med undervisningen i Natur/teknik og relaterede fag for med egne øjne at se på Solen på en sikker måde.

Observatoriets Lunt LS152THα på en SkyWatcher AZ-EQ6 GT blev præsenteret for Observatoriets medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen den 25. februar 2016. Indkøbet er bl.a. kommet i stand gennem donationer fra Rotary og Odd Fellow logerne i Odense, og selve afsløringen blev sendt direkte i TV2/Fyns nyhedsudsendelse kl. 19.30.

Hα-solteleskopet.

Hvis man ønsker at støtte Munkebjergskolens Observatorium, kan man tegne sig som medlem af foreningen. Det årlige medlemskontingent er 200 kroner. På foreningens hjemmeside findes nærmere oplysninger om medlemskab og åbningstider. Yderligere oplysninger om særarrangementer o.l. kan findes på foreningens Facebook-side.